Hem / Alltid jobba hemifrån – inte optimalt

 

Allt fler inser hur trevligt det är att arbeta hemifrån och många startar eget just på grund av att de inte vill arbeta på kontor längre. Tyvärr är det många som inser att de då försummat både arbetsredskap, bra ergonomiska stolar, kontorsprylar som alltid finns gratis på arbetsplatsen och annat som en vanligt arbetsgivare förser dina anställda med.

Att arbeta i ett öppet kontorslandskap verkar idag allt oftare ställas emot att arbeta hemma. Det blir som två motpoler som hela tiden står mot varandra och pekar på vilken som är bättre än den andra för hälsan. Men faktum är att det inte finns några raka svar på frågan: vad som är bäst varierar förstås från fall till fall. Sammantaget kan man dock säga att den som arbetar hemma inte är lika kräsen när det kommer till att arbeta i en bra ställning, man får ett tunnare socialt liv och det blir enklare att prokrastinera.

Kombinera kontor och hemma bäst

Många föreställer sig att hemmajobbet (som egenföretagare utan kontor) kräver mindre stress. Du kan stiga upp senare på morgonen och du kan läsa klart hela tidningen, uträtta några privata telefonärenden och sedan ta en dusch. Men faktum är att det är mycket stressande att hålla på så i längden. Risken för att du försummar dina arbetsuppgifter ökar nämligen; och därmed höjs risken för att du ska bli stressad.

Såhär skriver Expressen:

”Forskning visar att distansarbetare riskerar att känna sig mer isolerade och isolering leder till både ökad dödlighet och risk för hjärtattack och stroke. Dessutom finns det ett starkt samband med social isolering och sömnproblem och depression. Men om man åker till jobbet ibland och har ett stort socialt nät så verkar risken för ohälsa vara minimal. ”

Det som verkar vara det mest optimala för ens arbetsinsats och hälsa är att kunna variera hemmajobb med kontorsjobb. Har du den möjligheten är det bra att ta vara på den. Då kan du variera tempo och ibland jobba hemifrån och ibland från kontoret. Du försummar inte dina arbetsuppgifter, du upprätthåller social kontakt med kollegor och du blir förmodligen i längden mindre stressad när du kombinerar.