Hem / Att skapa en bra arbetsplats

 

Allt fler av våra jobb utförs främst genom datorer i dagsläget, och det är få arbetsplatser där det inte förekommer någon form av kontor, särskilt inom IT-branschen. Det gäller att se till att alla datorer och arbetsplatser har vad de behöver, och man kan behöva använda sig av switches för att se till att alla datorer har uppkoppling mot internet, något som är väldigt viktigt för att man ska kunna utföra sitt arbete i många fall. Vad gäller kontoren och kontorslandskapen är något som blivit populärt det senaste årtiondet är så kallade öppna kontorslandskap där folk inte sitter instängda i enskilda kontor eller i cellkontor. Men dessa lösningar har visat sig vara sämre när det kommer till trivsel på arbetsplatsen, kan man läsa om i den här artikeln där doktoranden Aram Seddigh berättar om sin forskning angående kontorslandskap.

Landskap ställer större krav på chefer att kunna hantera och lösa konflikter och skapa mer sammansvetsade team, annars förlorar man förväntade fördelar med att sitta öppet.

– Vet man med sig att man inte är bra på det är både konflikthantering och teambuilding något man kan lära sig, poängterar Aram Seddigh.

I fokusgrupperna nämnde man tempot, i landskap går allt mycket snabbare, och man nämnde de sociala och interaktiva aspekterna.

– Konflikter behöver inte uppstå oftare i landskap men om det pyr en konflikt kan den sprida sig och eskalera snabbare och det ställer högre krav på cheferna att agera och lösa situationen på ett smidigt sätt.

Alltså bör man fundera på om ens verksamhet är anpassad för ett öppet kontorslandskap, eller om det kommer leda till att de anställda trivs mindre i den formen av kontor. För de anställdas trivsel är trots allt det viktigaste för att ett arbete ska bli väl utfört och gå bra i det långa loppet.