Hem / Två svenskar inom IT

 

Det går att göra otroligt mycket med IT. Fältet innefattar både hårdvara och mjukvara, och det är ofta dessa två tillsammans som skapar de verkligt revolutionerande uppfinningarna. Samtidigt finns det många fällor man kan gå i. Inte minst är det vanligt att stora företag på olika sätt försöker köra över uppfinnare och entreprenörer. Två svenskar som på olika sätt illustrerar både potentialen och fallgroparna när det gäller IT-lösningar är Håkan Lans och Hans Rosling.

Håkan Lans

Håkan Lans, från Enskede i södra Stockholm, är troligen Sveriges mest kända uppfinnare. Han sägs ofta ha uppfunnit datormusen, även om hans skapelse hade ganska lite gemensamt med den mus som de flesta av oss är vana vid att använda idag. En annan av hans uppfinningar är ett system för färggrafik på datorer.

För de flesta svenskar är Rosling dock känd för att ha utkämpat ett flertal patentstrider mot bl.a. Hitachi. Många stora företag har helt enkelt stulit hans konstruktioner, och använt hans patent i sina produkter utan att betala för sig. Det gäller bland annat grafikkort. Dell, HP och Compaq använde den teknik som Lans uppfunnit utan att betala för licensen. Lans stämde företagen, men förlorade p.g.a. ett fel i formalian: hans advokater hade undertecknat stämningsansökan i Lans’ namn, och inte åt det företag som juridiskt sett ägde patentet. Lans har senare blivit stämd i Sverige för att inte ha betalat de amerikanska rättegångskostnaderna, men detta ogillades av den svenska domstolen.

Hans Rosling

Till skillnad från många andra svenskar som utmärker sig på IT-området har Hans Rosling inte någon teknisk utbildning. Han är utbildad läkare och professor i internationell hälsa, som bl.a. kom i kontakt med AIDS-epidemin när den bröt ut i Afrika. Det kan ha fått vem som helst att tappa hoppet om tillståndet i världen, men Rosling är inte vem som helst. Han är tvärt om vad de flesta skulle kalla en obotlig optimist, och han har skapat en IT-lösning för att visa hur rätt han har.

Rosling är styrelseordförande i stiftelsen Gapminder, som arbetar med statistisk analys av internationell hälsa och ohälsa. Stiftelsens budskap är att utvecklingen i världen går åt rätt håll, och att det finns statistik som stöder detta. Därför har man skapat en programvara som kan visa utvecklingen i lättförståeliga diagram, något som har omvänt mången tvivlare.